Biz Koç Üniversitesinde ve Sarıyer çevresinde çevre bilincini geliştirme, geri dönüşüme destek verme ve ağaçlandırma çalışmalarına katılma; çevremizi, ormanlarımızı, hayvanlarımızı koruma amacını taşıyan bir grubuz. Şu ana kadar plastik kapak kampanyası ile kapak toplayıp engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımına destek olduk. Atatürk Arboretum gezilerimiz ile ağaçları tanıyıp bu eşsiz doğada yürüme olanağı bulduk, TEMA adına ağaç bağışları topladık, Sarıyer çevresinden gelen öğrencilerin çevre bilinçlerini geliştirmek için bazı çalışmalar yaptık ve bunlar gibi birçok projeler yürüttük.
KU Çevre Topluluğu olarak amacımız, Koç Üniversitesi ve Sarıyer çevresi başta olmak üzere İstanbul’da çevre bilincini geliştirmek, ağaçlandırma çalışmalarına katılmak, doğal hayata ve geri dönüşüme destek vermektir.

Topluluğumuz, KU Gönüllüleri Çocuk Şenliği’nde doğa atölyeleri kurar; her 23 Nisan’da ”Çocuklar Denizle Buluşuyor Projesi’ne destek verir ve Geleneksel Erguvan Şenliği’ni organize eder. Çeşitli çevre festivalleri, doğa yürüyüşleri ve çevre temizliği etkinlikleri düzenlediği gibi, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı amacıyla farkındalık çalışmaları yapar. “Plastik Kapak Toplama Kampanyası’nın kampüsteki koordinasyonunu sağlar ve “WWF Dünya Saati Kampanyası” çerçevesinde faaliyetlerde bulunur.

Bunların yanı sıra, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerekliliğine inanan topluluğumuz, başta Sarıyer ve çevresindeki ilköğretim okulu öğrencilerine, TURMEPA Deniz Temiz Derneği işbirliği ile denizlerin ve çevrenin korunmasına yönelik Mavi Dalga Projesi ve Sınırsız Mavi eğitimleri ile TEMA Vakfı işbirliğinde orman, iklim ve çevre sorunları gibi birçok konuda çeşitli eğitimler vermektedir.
Topluluğumuz, 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Artvin Yusufeli İ.Ö, Mehmet İpgin İ.Ö, Turgut Akan İ.Ö. ve Düşler Şatosu Ana Okulu’na periyodik ziyaretler gerçekleştirerek 300’ü aşkın öğrenciye ulaşmış ve onlara çevre bilinci aşılamıştır.

Her dönem düzenlediği Atatürk Arboretum Gezisi ile Koç Üniversitesi öğrencilerine ağaçları tanıtıp, doğa ile iç içe zaman geçirme imkânı sunan topluluğumuz, TEMA Vakfı işbirliği ile Belgrad Ormanı’nda Meşe Palamudu Toplama Etkinliği gerçekleştirmekte, toprağa saygı yürüyüşlerine katılmakta ve organik komposto projesi ile tarımsal alanlarda kullanılan doğal gübre üretimini gerçekleştirmektedir. Çevre bilincini geliştirmek için saha çalışmalarının yanı sıra sosyal medya üzerinden de faaliyetler yürütmektedir.

Yeni dönemde temel hedefimiz geri dönüşüm konusunda diğer üniversitelere örnek olabilmek, öğrencilerin ağaçlandırma çalışmalarına katılabilmesi için projeler üretmek ve Koç Üniversitesi öğrencilerinin çevreye duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Ku Çevre Topluluğu,2013–2014 döneminde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık yaratacak konferanslar düzenleyerek konuyla ilgili akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve sektörün öncüleriyle işbirliği yapılması yönünde stratejiler geliştirmekte, İstanbul ili genelinde ilköğretim okulları arası çevre sorunlarıyla ilgili bir fotoğraf yarışması organize etmekte, Tema Vakfı ve Turmepa Deniz Temiz Derneği ile birlikte çevre bilinci oluşması ve çevrenin korunmasına yönelik projeler yürütmeye devam etmektedir.

“Doğadaki her canlıyı korumak ve yaşatmak için…”